Thứ bảy, 09/01/2021 - 17:28

Khánh Hòa yêu cầu không để người dân thiếu đói dịp Tết nguyên đán

Dân trí

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu nắm bắt tình hình các hộ gia đình có nguy cơ thiếu đói, giáp hạt đầu năm để có trợ cấp đột xuất, không để người dân thiếu đói trong dịp Tết nguyên đán.

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa đối với Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở LĐ-TB&XH chủ động phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố nắm bắt tình hình các hộ gia đình có nguy cơ thiếu đói, giáp hạt đầu năm để có trợ cấp đột xuất, không để người dân thiếu đói trong dịp Tết nguyên đán.

Khánh Hòa yêu cầu không để người dân thiếu đói dịp Tết nguyên đán - 1

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trao quà cho gia đình chính sách tại TP Nha Trang, Khánh Hòa

Đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách, chế độ trong dịp Tết đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình chính sách, người có công với cách mạng theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu tổ chức thăm, tặng quà Tết cho trẻ em, ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em vùng biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, yêu cầu tổ chức hoạt động vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh và tiết kiệm.

Phối hợp với các địa phương tổ chức thăm, tặng quà cho người bán dâm hoàn lương và người cai nghiện ma túy nhằm động viên và nêu gương tiêu biểu trong cộng đồng xã hội.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn hiện có gần 51.000 người được công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Đồng thời, trợ cấp xã hội hàng tháng cho hơn 45.000 đối tượng ngoài cộng đồng, nuôi dưỡng tập trung 740 đối tượng bảo trợ xã hội neo đơn, không tự lo được cuộc sống của mình.

Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 7.200 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,18%; riêng 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh còn gần 4.200 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ gần 25%.

Hải Đăng