Thứ sáu, 20/11/2020 - 15:08

Quảng Nam:

Phấn đấu hoàn thành việc quy tập hài cốt liệt sĩ trong quý II/2021

Dân trí

Theo thống kê, tổng số liệt sĩ đã được chôn cất của tỉnh Quảng Nam là 88.289 liệt sĩ; số lượng liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập trên địa bàn là 78.138; còn 10.151 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên toàn tỉnh.

Theo báo cáo, qua hơn 2 năm triển khai thực hiện công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, việc quy tập hài cốt liệt sĩ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, cùng sự phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành, đoàn thể nên đã đạt được những kết quả quan trọng.

Phấn đấu hoàn thành việc quy tập hài cốt liệt sĩ trong quý II/2021 - 1

Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê tỉnh Thanh Hóa hy sinh tại chiến trường tỉnh Quảng Nam được khánh thành giữa tháng 10/2020

Đến nay, 1.240/1.240 thôn, 241/241 xã và 18/18 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đã tổ chức hội nghị kết luận địa bàn, đạt được mục đích, yêu cầu theo hướng dẫn.

Theo số liệu thống kê từ các địa phương, qua xác minh, thu thập thông tin, kiểm tra thực địa, tổng số liệt sĩ chôn cất ban đầu trên địa bàn là 88.289 liệt sĩ, số lượng liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập trên địa bàn là 78.138, số lượng hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập là 10.151 hài cốt.C

Các địa phương cũng triển khai thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập xong tại 178 khu vực; hiện nay còn 693/10.151 hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập nhưng chưa hết; 122 khu vực có thông tin mộ liệt sĩ nhưng chưa tìm kiếm, quy tập; 75 khu vực, địa bàn tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Đến nay, 111/241 xã, phường, thị trấn hoàn thành bản đồ cấp xã và 6/18 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành bản đồ cấp huyện, gồm huyện Đại Lộc, Tây Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My; Nam Trà My và Tiên Phước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Trong đó, một số địa phương còn chưa quan tâm đúng mức, công tác lãnh, chỉ đạo chưa sâu sát, dẫn đến hiệu quả chưa cao; công tác tuyên truyền vận động nhân dân cung cấp thông tin chưa thường xuyên; công tác triển khai ở một số địa phương còn lúng túng, chậm tiến độ; cán bộ trực tiếp hướng dẫn ở cơ sở chưa nắm chắc quy trình; công tác khảo sát, thu thập thông tin, điều tra xác minh, đối chiếu, kết luận thực địa đạt kết quả chưa cao...

Ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam - nhấn mạnh ý nghĩa công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập cho Tổ quốc.

Cũng tại Hội nghị, ông Lê Văn Dũng cũng hoan nghênh tinh thần tích cực triển khai nhiệm vụ của các ngành, đơn vị, địa phương, đạt nhiều kết quả. Mặc dù vậy, số hài cốt liệt sĩ chưa quy tập còn rất nhiều. Do đó, ông Lê Văn Dũng đề nghị trong thời gian tới các ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trong đó chú trọng một số nhiệm vụ như tập trung tham mưu, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, nêu rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan; làm tốt công tác tuyên truyền đến từng đối tượng, người dân về công tác thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tận dụng nhiều kênh thông tin để tìm kiếm...

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị; tăng cường công tác tham mưu, phát huy tốt hơn nữa vai trò chức năng nhiệm vụ được giao; tích cực kiểm tra đôn đốc, nắm chắc thông tin kịp thời xử lý, giải quyết vướng mắc, hướng dẫn cơ sở triển khai hiệu quả...

Đồng thời phấn đấu đến quý II/2021 hoàn tất việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Công Bính