Thứ tư, 11/11/2020 - 06:04

Quảng Ngãi: Dự chi 5,5 tỷ đồng hỗ trợ tiền ăn cho trẻ khuyết tật

Dân trí

Tỉnh Quảng Ngãi đang xem xét hỗ trợ tiền ăn cho trẻ khuyết tật thuộc hộ nghèo, cận nghèo đang được chăm sóc, phục hồi chức năng tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập.

Theo số liệu thống kê, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 3.788 trẻ em dưới 16 tuổi là người khuyết tật, trong đó có 2.585 trẻ em thuộc dạng khuyết tật nặng và khuyết tật đặc biệt nặng đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng.

Toàn tỉnh hiện có 5 cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập đang chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho 303 cháu là trẻ em khuyết tật nặng và khuyết tật đặc biệt nặng. Trong số này có 137 trẻ em thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Quảng Ngãi: Dự chi 5,5 tỷ đồng hỗ trợ tiền ăn cho trẻ khuyết tật - 1
Trẻ khuyết tật đang học nghề tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (tỉnh Quảng Ngãi)

Hiện nay, một số cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập chưa chủ động được nguồn kinh phí để hoạt động. Chế độ ăn uống hàng ngày cho trẻ khuyết tật chủ yếu dựa vào nguồn hỗ trợ của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Trong khi đó, gia đình của trẻ khuyết tật hầu hết có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo nên mức đóng góp không cao.

Trên cơ sở đó, tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng dự thảo Nghị quyết hỗ trợ tiền ăn cho trẻ khuyết tật dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian chăm sóc, nuôi dạy, giáo dục hòa nhập và phục hồi chức năng tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập.

Theo dự thảo Nghị quyết, có 2 mức hỗ trợ là 400.000đồng/trẻ/tháng đối với trẻ em khuyết tật ở bán trú và 800.000đồng/trẻ/tháng đối với trẻ em khuyết tật ở nội trú.

Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ tiền ăn trong năm 2021 là gần 860 triệu đồng và hơn 5,5 tỷ đồng trong 5 năm (2021-2025). Nguồn kinh phí thực hiện chính sách này từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác. Dự kiến thời điểm áp dụng bắt đầu từ năm 2021.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và tham mưu UBND tỉnh xem xét để trình HĐND tỉnh thông qua.

Quốc Triều