Thứ năm, 24/12/2020 - 08:04

Nhiều động thái lạ kỳ quanh hơn 300m2 "đất vàng" tại Bà Rịa - Vũng Tàu!

Dân trí

Khu đất 302m2 trong diện tích đất có quyết định thu hồi của UBND tỉnh năm 2004, nhưng mới đây UBND TP Vũng Tàu lại ký quyết định thu hồi lần nữa và kiến nghị cho chuyển mục đích.

Nhiều động thái lạ kỳ quanh hơn 300m2 đất vàng tại Bà Rịa - Vũng Tàu!  - 1

Công trình kết nối tuyến đường vào trụ sở UBND phường 10 với Dự án Khu đô thị Chí Linh.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, ngày 2/6/2020, UBND TP Vũng Tàu ban hành Quyết định 2512/QĐ-UBND về việc thu hồi 2.101m2 đất tại phường 10 (TP Vũng Tàu) do Công ty TNHH Việt Trung 1 (Cty Việt Trung 1) đang sử dụng để thực hiện xây dựng công trình kết nối tuyến đường vào trụ sở UBND phường 10 với Dự án Khu đô thị Chí Linh.

Cùng ngày, UBND TP Vũng Tàu cũng ban hành Quyết định 2514/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho Cty Việt Trung 1. Theo đó, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ gần 6,9 tỷ đồng, trong quyết định ghi rõ diện tích đủ điều kiện được bồi thường là 2.101m2, diện tích chưa xác định loại đất tính bồi thường, đang xin ý kiến của UBND tỉnh là 302m2.

Nhiều động thái lạ kỳ quanh hơn 300m2 đất vàng tại Bà Rịa - Vũng Tàu!  - 2

Quyết định 2514/QĐ-UBND ngày 2/6/2020 của UBND TP Vũng Tàu phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho Cty Việt Trung 1 trong đó nêu rõ 302,5m2 chưa xác định loại đất tính bồi thường.

Trước đó, ngày 21/5/2020, UBND TP Vũng Tàu có văn bản gửi UBND tỉnh về việc xin ý kiến phần diện tích thu hồi, bồi thường 302m2 đất do chuyển mục đích sử dụng đất của Cty Việt Trung 1 thuộc Dự án kết nối tuyến đường vào trụ sở UBND phường 10 với Dự án Khu đô thị Chí Linh.

Trong văn bản, UBND TP Vũng Tàu cho rằng, nguyện vọng xin chuyển mục đích sử dụng đất (SDĐ) của Cty Việt Trung 1 là có cơ sở để xem xét do phần diện tích đất nông nghiệp mà Cty Việt Trung 1 đang sử dụng hiện nay là 10.268m2 đã được cấp GCN QSDĐ ngày 31/12/2002, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành phố đã thống nhất đồng ý tại biên bản họp ngày 18/2/2020, thống nhất việc bồi thường diện tích 2.101m2 đất nông nghiệp cho Cty Việt Trung 1, giảm số tiền bồi thường của ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án… 

Nhiều động thái lạ kỳ quanh hơn 300m2 đất vàng tại Bà Rịa - Vũng Tàu!  - 3

Văn bản ngày 21/05/2020 của UBND TP Vũng Tàu đề xuất UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 302m2 đất khi bồi thường và hoán đổi vị trí.

Từ đó, UBND TP Vũng Tàu đề nghị UBND tỉnh đồng ý về chủ trương được bồi thường 302m2 đất từ đất chuyên dùng thành 302m2 đất nông nghiệp thuộc diện tích 10.268m2 đất nông nghiệp đã được cấp GCN QSDĐ. Cty Việt Trung 1 có trách nhiệm liên hệ với cơ quan chức năng điều chỉnh vị trí đất chuyên dùng theo sơ đồ vị trí đất được Sở Địa chính xác nhận ngày 23/1/1996 kèm theo Quyết định 302/QĐ-UBT ngày 10/2/1996 của UBND tỉnh sang vị trí khác phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của công ty.

Nhiều động thái lạ kỳ quanh hơn 300m2 đất vàng tại Bà Rịa - Vũng Tàu!  - 4

Văn bản ngày 20/8/2020 của Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị UBND tỉnh chấp thuận đề xuất của TP Vũng Tàu.

Ngày 24/8/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản 5468/STNMT-CCQLĐĐ với nội dung thống nhất với đề xuất của UBND TP Vũng Tàu, báo cáo UBND tỉnh đồng ý chủ trương như UBND TP Vũng Tàu đã đề xuất.

Ngày 8/9/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản thống nhất đề xuất của Sở TN&MT, giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, UBND TP Vũng Tàu, Cty Việt Trung 1 và các sở, ngành có liên quan rà soát, xác định cụ thể vị trí, loại đất đã chuyển mục đích sử dụng theo quy hoạch, thực hiện các thủ tục dịch chuyển, làm cơ sở để tính toán bồi thường hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Nhiều động thái lạ kỳ quanh hơn 300m2 đất vàng tại Bà Rịa - Vũng Tàu!  - 5

Văn bản ngày 08/09/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận theo đề xuất của Sở TN&MT.

Sau khi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản chấp thuận, ngày 30/9/2020, Sở TN&MT tiếp tục có văn bản gửi UBND tỉnh khẳng định, ngày 18/9/2020, Đoàn kiểm tra theo Quyết định 256-QĐ/UBKTTU có buổi làm việc với Sở TN&MT, theo đó 302m2 đất mà UBND TP Vũng Tàu đang đề xuất bồi thường theo loại đất nông nghiệp nằm trong 573.131m2 đất đã được UBND tỉnh thu hồi năm 2004 và giao toàn bộ diện tích đất trên cho Công ty Quản lý khai thác quỹ đất tỉnh để thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, trực tiếp quản lý quỹ đất đã thu hồi và lập dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư TP Vũng Tàu.

Nhiều động thái lạ kỳ quanh hơn 300m2 đất vàng tại Bà Rịa - Vũng Tàu!  - 6

Ngày 30/9/2020, Sở TN&MT có Văn bản gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định khu đất đã bị thu hồi từ năm 2004. Văn bản này thay thế văn bản trước đó có nội dung thống nhất đề xuất cho Cty Việt Trung 1 được chuyển mục đích và hoán đổi.

Từ cơ sở trên, Sở TN&MT đề xuất UBND tỉnh giao UBND TP Vũng Tàu thu hồi đất và bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Cty Việt Trung 1 theo quy định. Văn bản này của Sở TN&MT thay thế văn bản trước đó có nội dung thống nhất đề xuất cho Cty Việt Trung 1 được chuyển mục đích và hoán đổi.

Luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiên Minh (Đoàn luật sư TP Hà nội) cho rằng: "Theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất không có quy định nào về việc cho phép thay đổi vị trí chuyển mục đích sử dụng đất trong công tác bồi thường khi thu hồi đất. 

Khu đất của Cty Việt Trung 1 đã được UBND tỉnh thu hồi từ năm 2004, nhưng mới đây UBND TP Vũng Tàu tiếp tục thu hồi lần nữa là rất bất thường cần làm rõ".

Báo Dân trí tiếp tục thông tin vụ việc.

Trung Kiên