Thứ sáu, 24/04/2020 - 06:00

Tỉnh Quảng Ngãi có bao nhiêu dự án bất động sản?

Dân trí

Các dự án bất động sản tại Quảng Ngãi được triển khai tại 8 huyện, thành phố, thị xã với tổng quy mô 45.200 lô đất nền.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 109 dự án bất động sản (trừ các dự án tại KKT Dung Quất) do các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư. Tổng diện tích đất của các dự án hiện có là hơn 1.593 ha với quy mô 45.200 lô đất nền. Tổng vốn đầu tư các dự án là 23.600 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Ngãi có bao nhiêu dự án bất động sản? - 1

Tỉnh Quảng Ngãi có 109 dự án bất động sản với quy mô 45.200 lô đất nền

Tính đến thời điểm này chỉ có 21 dự án với tổng số 4.444 lô đất nền đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, và 640 lô đã được nhà đầu tư xây dựng chuyển nhượng cho hộ gia đình, cá nhân. Ngoài ra, có 33 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng với tiến độ hoàn thành đạt 348/594 ha.

Đối với 55 dự án còn lại vẫn đang trong giai đoạn thực hiện các thủ tục về xây dựng, đất đai để triển khai thực hiện. Trong đó có 17 dự án đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, 38 dự án đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, đang lập phương án bồi thường… Nhìn chung các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi triển khai khá chậm so với quyết định chủ trương đầu tư.

Khó khăn, vướng mắc lớn nhất dẫn đến các dự án bất động sản triển khai chậm vẫn là khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, việc sử dụng đất công như giao thông, thủy lợi, thương mại; việc thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.

Tỉnh Quảng Ngãi có bao nhiêu dự án bất động sản? - 2

Phần lớn các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi triển khai khá chậm so với quyết định chủ trương đầu tư

Để giải quyết những khó khăn nêu trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định thành lập Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai thực hiện các dự án bất động sản. Tổ công tác do ông Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi làm Tổ trưởng.

Nhiệm vụ của tổ công tác là tiếp nhận, tổng hợp, phân tích những thông tin khó khăn, vướng mắc đối với việc triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh. Tổ này cũng có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc giải quyết dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án bất động sản nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh nguồn thu từ khai thác quỹ đất.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng giao Sở Tài chính làm cơ quan thường trực tổ công tác; chịu trách nhiệm tiếp nhận các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các dự án bất động sản để tham mưu tổ công tác xem xét, giải quyết theo quy định.

 Quốc Triều