Thứ hai, 10/08/2020 - 12:30

Gợi ý giải đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2020

Dân trí

Thí sinh đã hoàn thành bài thi tổng hợp Khoa học tự nhiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Dưới đây là gợi ý giải đề môn Sinh học, mời quý độc giả tham khảo.

Gợi ý giải đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2020 - 1

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại Thanh Hóa. (ảnh: Nguyễn Thùy)

Theo đánh giá của giáo viên HOCMAI, đề thi có 60% là câu hỏi lí thuyết với 24 câu hỏi và 40% câu hỏi bài tập với 16 câu hỏi phân bổ kiến thức chủ yếu ở chương trình lớp 12 chiếm 85%, lớp 11 chiếm 12,5% và chương trình lớp 10 chiếm 2,5%.

Có khoảng 45% câu hỏi thuộc cấp độ nhận biết, 20% thuộc cấp độ thông hiểu, đây là những câu hỏi dễ đảm bảo mục tiêu xét tốt nghiệp THPT.

25% câu hỏi ở cấp độ vận dụng và khoảng 10% ở cấp độ vận dụng cao, điều này cho thấy với mục tiêu xét tuyển đại học phổ điểm này sẽ khá rõ ràng.

Khác với đề tham khảo tập trung chủ yếu vào chương trình lớp 12, 11, đề chính thức xuất hiện 1 câu thuộc chương trình Virut lớp 10, ứng dụng phòng chống dịch Covid-19 vào thực tế.

Gợi ý giải đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2020 - 2

Dưới đây là Mã đề 208 môn Sinh học thuộc bài thi tổng hợp Khoa học tự nhiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 như sau:

Gợi ý giải đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2020 - 3
Gợi ý giải đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2020 - 4
Gợi ý giải đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2020 - 5
Gợi ý giải đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2020 - 6

Gợi ý đáp án mã đề 208:

Gợi ý giải đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2020 - 7

------------

Mã đề 216 môn Sinh học thuộc bài thi tổng hợp Khoa học tự nhiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 như sau:

Gợi ý giải đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2020 - 8
Gợi ý giải đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2020 - 9
Gợi ý giải đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2020 - 10
Gợi ý giải đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2020 - 11

Gợi ý đáp án mã đề 216:

Gợi ý giải đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2020 - 12

Nguồn: HOCMAI