Hội Khuyến học Quảng Nam vận động được hơn 316 tỉ đồng

Dân trí

Trong giai đoạn 2015-2019, Hội Khuyến học Quảng Nam đã huy động quỹ được hơn 316 tỉ đồng, cấp học bổng, khen thưởng trên 1.235.800 suất với tổng giá trị trên 281 tỉ đồng.

Ngày 20/10, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020, điển hình khuyến học tiên tiến giai đoạn 2015-2019.

 Hội Khuyến học Quảng Nam vận động được hơn 316 tỉ đồng - 1

Giai đoạn 2015-2019, Hội Khuyến học Quảng Nam đã huy động trên 316 tỉ đồng và đã trao trên 1,23 triệu suất học bổng

Qua 5 năm phấn đấu thực hiện xây dựng các mô hình học tập theo các chỉ tiêu của Trung ương Hội Khuyến học và UBND tỉnh, kết quả 4 mô hình học tập của tỉnh Quảng Nam đều đạt và vượt vào cuối năm 2019.

Trong đó, mô hình Cộng đồng học tập đã đạt chỉ tiêu trước 1 năm; mô hình Đơn vị học tập đạt hơn 78%; mô hình Gia đình học tập đạt hơn 59%; mô hình Dòng họ học tập đạt hơn 47%. Dự kiến, 3 mô hình này sẽ hoàn thành chỉ tiêu được giao vào cuối năm 2020.

Nhìn chung, phong trào học tập suốt đời trong từng gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị gắn kết chặt chẽ với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... và nhiều phong trào khác đã làm thay đổi lối sống, cách nghĩ, cách làm của mỗi người dân…

Đánh giá qua 5 năm (2015 - 2019) thực hiện phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, ông Trần Văn Cận - Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Nam khẳng định các cấp đã tích cực, nhiệt tình, tận tâm với nhiệm vụ được giao trong vai trò tham mưu, nòng cốt liên kết phối hợp với các lực lượng xã hội để hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của giai đoạn được triển khai thực hiện qua phong trào thi đua khuyến học.

Nổi bật của giai đoạn là xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, số lượng hội viên tăng nhiều, cả tỉnh có hệ thống tổ chức Hội rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở hoạt động hữu hiệu, huy động nguồn quỹ cấp học bổng, khen thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo, khó khăn hàng năm vượt trội, giúp các em tiếp tục đến trường an tâm học tập.

“Song song với công tác khuyến học, khuyến tài, các cấp Hội tập trung vào phong trào thi đua xây dựng các mô hình học tập theo đề án 281/QĐ-TTg, qua 5 năm đã đem lại hiệu quả thiết thực về phong trào học tập thường xuyên cho mọi thành phần xã hội trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, đã đạt, vượt chỉ tiêu giao của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và của UBND tỉnh”, ông Trần Văn Cận phát biểu.

Trong 5 năm qua, Hội Khuyến học Quảng Nam đã huy động quỹ được hơn 316 tỉ đồng và đã cấp học bổng, khen thưởng trên 1.235.800 suất với tổng giá trị trên 281 tỉ đồng. Trong đó các Hội Khuyến học huyện, thị xã, thành phố đã huy động quỹ cấp học bổng khen thưởng trên 277 tỉ đồng và đã cấp trên 1,22 triệu suất học bổng, khen thưởng, hỗ trợ khó khăn với tổng số tiền trên 247 tỉ đồng.

Hội Khuyến học tỉnh đã huy động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức, nhà hảo tâm… gần 40 tỉ đồng và đã xét cấp trên 15.280 suất học bổng, khen thưởng với tổng số tiền trên 34 tỉ đồng.

Tai hội nghị, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đánh giá cao những kết quả đạt được qua 5 năm triển khai thực hiện các mô hình học tập; xuất hiện nhiều mô hình học tập tiêu biểu, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng về việc học tập suốt đời.

Trong dịp này, UBND tỉnh Quảng Nam khen thưởng 15 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện các mô hình học tập; Hội Khuyến học Việt Nam khen thưởng 6 tập thể thực hiện mô hình học tập tiêu biểu và 24 cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào học tập suốt đời; Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng 31 tập thể, cá nhân, 14 gia đình, 14 dòng tộc, 6 cộng đồng và 7 đơn vị tiêu biểu trong thực hiện mô hình học tập suốt đời.

Công Bính