Thứ tư, 07/10/2020 - 17:43

Ninh Bình chi 1,5 tỷ đồng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Dân trí

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tỉnh Ninh Bình năm 2020

Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn để góp phần thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, cần lựa chọn đúng ngành, nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của lao động nông thôn.

Ninh Bình chi 1,5 tỷ đồng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn - 1

Nghề nuôi cá rô Tổng Trường (cá rô tiến Vua) ở Ninh Bình đang giúp nhiều nông dân vươn lên làm giàu.

Đối tượng đào tạo là lao động tham gia học nghề thuộc các đối tượng quy định tại Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Theo kế hoạch, hình thức đào tạo đặt hàng được quy định tại Thông tư số 152//2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chínhc(quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng).

Quy mô gồm 22 lớp, 750 học viên. Đào tạo tập trung theo từng lớp tại các huyện, xã, phường, cụm xã, phường hoặc tại các cơ sở dạy nghề được cấp phép.

Kinh phí thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tỉnh Ninh Bình năm 2020 là 1,5 tỷ đồng, được lấy từ nguồn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 được UBND tỉnh Ninh Bình phân bổ tại quyết định 515/QĐ-UBND ngày 7/4/2020.

Ninh Bình chi 1,5 tỷ đồng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn - 2

Nghề sản xuất giống một số loài cá nước ngọt được đưa vào đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Ninh Bình.

UBND tỉnh Ninh Bình cũng giao Sở NN&PTNT hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt Kế hoạch ở các địa phương.

Chỉ đạo Chi cục Phát triến nông thôn trực tiếp thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020; là đơn vị ký họp đồng, đặt hàng nghề đào tạo; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng đối với các cơ sở dạy nghề; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố.

UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các địa phương, đơn vị có liên quan, thẩm định, cấp phát và hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành...

Thái Bá