Chủ nhật, 17/07/2011 - 09:31

Ô tô và những sáng kiến kiểu… phì cười

Dân trí

Cái khó ló cái khôn!

Ô tô và những sáng kiến kiểu… phì cười  - 1
 
Ô tô và những sáng kiến kiểu… phì cười  - 2
Thật phiền phức khi cửa nóc hỏng, mà trời lại mưa!

Ô tô và những sáng kiến kiểu… phì cười  - 3


Ô tô và những sáng kiến kiểu… phì cười  - 4


Ô tô và những sáng kiến kiểu… phì cười  - 5

Ô tô và những sáng kiến kiểu… phì cười  - 6
 
Ô tô và những sáng kiến kiểu… phì cười  - 7
Nhiều người có chung ý tưởng tạm khắc phục việc vỡ gương bằng cách này
 
Ô tô và những sáng kiến kiểu… phì cười  - 8
 
Ô tô và những sáng kiến kiểu… phì cười  - 9


Ô tô và những sáng kiến kiểu… phì cười  - 10

 
Nhật Minh

Tổng hợp