Thái Bình đặt mục tiêu mỗi năm tạo việc làm mới cho khoảng 34.500 lao động

(Dân trí) - Giai đoạn 2020 - 2025, Thái Bình đặt mục tiêu bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho khoảng 34.500 lao động trở lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%...

Theo thống kê, tỉnh Thái Bình hiện có trên 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động, trong đó chủ yếu là lao động nông thôn. Trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 27 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm 4 trường cao đẳng, 5 trường trung cấp và 18 trung tâm công lập và tư thục…

Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giai đoạn 2015 - 2020, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành nhiều chương trình, đề án về công tác đào tạo nghề.

Từ tháng 9/2016, UBND tỉnh đã ban hành quyết định sáp nhập trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Thái Bình đặt mục tiêu mỗi năm tạo việc làm mới cho khoảng 34.500 lao động - 1

Sinh viên trường Cao đẳng Nghề Thái Bình trong một tiết học

Đến tháng 3/2019, UBND tỉnh Thái Bình ban hành đề án “Nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hội nhập quốc tế đến năm 2025”.

Nhờ triển khai các chương trình, đề án số người học nghề hàng năm tăng nhanh, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 44,5% (năm 2016) lên 50% (năm 2018), đến năm 2019 đạt 52,5%.

Đặc biệt, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề tăng qua các năm đã giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động mỗi năm.

Tính trong 4 năm (2016 - 2019) và ước tính năm 2020 thông qua các giải pháp về việc làm, dự kiến toàn tỉnh Thái Bình tạo việc làm mới cho khoảng 166.540 lao động, bình quân đạt 33.310 lao động/năm và đạt 101% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Cụ thể, theo thống kê từ Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình, từ năm 2014 đến năm 2019, trường này đã tuyển sinh được trên 3.500 chỉ tiêu hệ trung cấp và cao đẳng; đào tạo nghề ngắn hạn cho gần 1.000 lao động nông thôn; đào tạo nâng cao trình độ cho trên 500 cán bộ, giáo viên trong tỉnh.

Thái Bình đặt mục tiêu mỗi năm tạo việc làm mới cho khoảng 34.500 lao động - 2

Thái Bình đặt mục tiêu mỗi năm tạo việc làm mới cho khoảng 34.500 lao động

Qua khảo sát sinh viên tốt nghiệp ra trường hàng năm, có 98,76% sinh viên tìm được việc làm tại các đơn vị, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp, trong đó 82,4% sinh viên tìm được việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.

Giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Thái Bình đặt ra mục tiêu bình quân mỗi năm sẽ tạo việc làm mới cho khoảng 34.500 lao động trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 72%. Từ 99% trở lên hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Giảm 1/3 quy mô số hộ nghèo toàn tỉnh Thái Bình…

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Thái Bình sẽ khuyến khích, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định; đầu tư và mở rộng hoạt động trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố; đồng thời rà soát, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp với tinh thần bảo đảm các cơ sở hoạt động hiệu quả, chất lượng.

Đồng thời thực hiện và hoàn thành tốt đề án “Nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hội nhập quốc tế đến năm 2025”.

9 tháng đầu năm 2020: Tạo việc làm mới cho trên 24 nghìn lao động

Ước 9 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 24.080 lao động (đạt 72% kế hoạch năm, bằng 83,4% so với cùng kỳ năm 2019), trong đó việc làm tại địa phương khoảng 18.013 lao động, đi làm việc tại tỉnh ngoài khoảng 4.667 lao động và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài khoảng 1.390 lao động.

Đức Văn

Link nội dung: https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/thai-binh-dat-muc-tieu-moi-nam-tao-viec-lam-moi-cho-khoang-34500-lao-dong-20201002170216418.htm