Thứ sáu, 15/01/2021 - 15:10

Triển lãm "Đảng ta thật là vĩ đại"

Dân trí

Từ ngày 18/1 đến 24/1 tại tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam sẽ diễn ra triển lãm "Đảng ta thật là vĩ đại".

Đây là sự kiện hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Triển lãm Đảng ta thật là vĩ đại - 1

Những hình ảnh, tư liệu sẽ được trưng bày trong triển lãm.

Triển lãm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước, những thành tựu mà nhân dân ta đã giành được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, triển lãm nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, niềm tin, lòng tự hào với Đảng, Bác Hồ cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam.

Triển lãm trưng bày và giới thiệu những hình ảnh, tư liệu về quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình hình thành những tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền… Bên cạnh đó, triển lãm còn trưng bày những hình ảnh về các kỳ Đại hội I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII của Đảng.

Triển lãm Đảng ta thật là vĩ đại - 2

Hình ảnh gắn với khu triển lãm về quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Trong khuôn khổ triển lãm còn có khu trưng bày những hình ảnh về xây dựng quân đội, công an chính quy hiện đại; Bảo vệ an ninh biên giới, giữ vững toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia; Đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu các công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị xã hội của đất nước.

Ngoài ra còn có khu trưng bày "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh", "Sách, tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam", tranh cổ động tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam và các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hà Tùng Long

Từ khóa: