Thứ bảy, 16/01/2021 - 05:02

Tăng cường phương án bảo vệ 22 đàn voọc gáy trắng tại Quảng Bình

Dân trí

Trên địa bàn Quảng Bình hiện có 22 đàn với 156 cá thể vọoc gáy trắng đang sinh sống. Các cấp chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đang lên kế hoạch cụ thể để bảo vệ những đàn vọoc quý hiếm này.

Ngày 15/1, Trung tâm nghiên cứu kiến thức bản địa và phát triển (CIRD) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, UBND huyện Tuyên Hóa đã tổ chức hội thảo "Báo cáo hiện trạng và đề xuất phương án bảo tồn quần thể vọoc gáy trắng tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình".

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hiện có 22 đàn với 156 cá thể vọoc gáy trắng đang sinh sống tại xã Đồng Hóa, Thạch Hóa, Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa. Từ khi được phát hiện, đàn vọoc đã được người dân địa phương và các lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt nên ngày càng phát triển về tổng đàn. Ngoài ra, CIRD cũng ghi nhận trong khu vực này có 1 loài linh trưởng khác là 2 đàn khỉ mốc với 30 cá thể ở Đồng Hóa, Thuận Hóa.

Tăng cường phương án bảo vệ 22 đàn voọc gáy trắng tại Quảng Bình - 1

Trên địa bàn Quảng Bình hiện có 22 đàn với 156 cá thể vọoc gáy trắng đang sinh sống.

Tại hội thảo, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận, đưa ra các giải pháp để bảo vệ đàn vọọc quý hiếm này như cần phải hạn chế tình trạng lấn chiếm đất rừng trái phép, mở rộng môi trường sống cho vọoc; ngăn cấm việc khai thác gỗ rừng trái phép; hạn chế cấp phép, khai thác đá, việc khai thác sản vật, chăn thả gia súc tại những nơi đàn Vọoc sinh sống.

Các cấp chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần có kế hoạch cụ thể để bảo vệ đàn Vọoc gáy trắng; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của của nhóm bảo tồn tự nguyện và người dân địa phương cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ, phát triển đàn vọoc gáy trắng.

Voọc gáy trắng được xếp hạng cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam, nó được ghi nhận chỉ sống ở Quảng Bình, một số đàn nhỏ tại Quảng Trị và một phần ở tỉnh Khăm Muộn (Lào), giáp với di sản Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đặng Tài